Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504

(godz. 9.00 -18.00, oprócz niedziel)

Zapisz się na kurs

Kurs na Wychowawcę Wypoczynku tylko 438 zł 398 zł

Wykłady realizowane przez internet. Zajęcia praktyczne i egzamin stacjonarnie. Możesz się zapisać w każdej chwili!

  • Prawa dziecka podczas wakacji – wyniki kontroli RPD – RP.PL

    • A
    • A
    • A

Rzecznik Praw Dziecka ocenił przestrzeganie praw dziecka podczas wakacji w 2017 r. Kontrolerzy RPD odwiedzili 216 losowo wybranych miejsc wypoczynku dzieci, w których odpoczywało ponad 9 tysięcy małoletnich.Celem kontroli Rzecznika Praw Dziecka było rozpoznanie stopnia zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz ocena stanu przestrzegania praw dziecka. Kontrolerzy zwracali uwagę przede wszystkim na: zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci, status organizatorów wypoczynku, kwalifikacje wychowawców i kierowników wypoczynku, prawidłowość prowadzenia dokumentacji wypoczynku, zapewnienie opieki medycznej, warunki, w których przebywały dzieci, jakość oferty programowej i żywienia dzieci oraz stan przestrzegania praw dziecka podczas wypoczynku. W skontrolowanych w tym roku miejscach wypoczynku przebywało w sumie 9 351 dzieci.Dobra wiadomość dla rodziców jest taka, że ich dzieci są coraz bezpieczniejsze i dobrze spędzają czas, a oferowane najmłodszym programy – atrakcyjne. Zdarzały się problemy, jednakże organizatorzy wypoczynku skutecznie radzili sobie w ich rozwiązywaniu. Z roku na rok poprawia się standard i bezpieczeństwo w obiektach wypoczynkowych, w których organizowane są obozy i kolonie.[…]Wnioski pokontrolne wskazują również, że organizatorzy i kierownicy wypoczynku powinni szczególną wagę przywiązywać do ochrony dzieci przed jakąkolwiek formą przemocy. Kontrola potwierdziła występowanie zjawiska przemocy rówieśniczej, dlatego Rzecznik wskazał na konieczność wsparcia dzieci w procesie adaptacji w pierwszych dniach pobytu i zbudowania właściwych relacji z otoczeniem.– Obserwujemy systematyczny wzrost atrakcyjności oferty programowej. Coraz częściej organizowany jest wypoczynek tematyczny. Jednak, podobnie jak w latach ubiegłych, niewielki odsetek uczestników obozów i kolonii stanowią dzieci z niepełnosprawnościami, nad czym bardzo ubolewam – komentuje Marek Michalak.Wnioski i uwagi Rzecznika Praw Dziecka zostały przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej wraz z apelem o ich uwzględnienie w działaniach ukierunkowanych na przygotowanie warunków do organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.Źródło: http://www.rp.pl/Bezpieczenstwo/310269875-Prawa-dziecka-podczas-wakacji–wyniki-kontroli-RPD.html

Potrzebna pomoc? Kliknij!