[Powrót do strony głównej]

Podaj hasło do kursu:

UWAGA! Do poprawnego działana wykładów wymagane jest posiadania najnowszej wersji Adobe Flash Player
W celu sprawdzenia poprawności instalacji Flash'a, oraz jego wersji należy wejść na stronę: Sprawdzanie Flash'a
Wersja Flash'a jest wyświetlana, po środku strony, w boksie "Version Information".
W ramce na dole strony wyświetlane są również informacje o najnowszych dostępnych wersjach, na poszczególne platformy.
Pobierz program Adobe Flash Player